Учредяване на организацията като  юридическото

лице с нестопанска цел.

     Идеята за организирано спортно движение на глухите в България се ражда. През 1936-а година, почти едновременно с възникването на първото дружество на глухите в София. Това е времето, когато в усилията да привлекат вниманието на обществото върху съдбата на човек със слухова загуба, те започват да осъзнават своите истински възможности и търсят изход от безправното си положение. При наличните тогава ограничени възможности за образование и професионална обществена реализация, спортът и изкуството се оказват най-подходящи области за разкриване на истинските им възможности. Закономерно следствие на това движение е създаването на първата спортна организация на глухите в България през 1938 година.

   Първият образуван представителен отбор на секцията е футболният – най-популярният спорт в страната.

  През 1938-ма година участията на софийския клуб „Урбих”- София 1936г. стават международни. След годините на войната спортът се възражда и се развива във Варна, Пловдив, Стара Загора, Русе, Плевен, Бургас, Горна Оряховица, Шумен, Ямбол, Хасково, Дупница и Лом.

   България, жъне победи на националния футболен отбор в международни срещи с Унгария, Югославия, Румъния и Чехословакия.

   До 1956 година цялата спортна дейност на глухите се развива под ръководството на Съюза на глухите в България. Всички разходи за спортните дейности – за международни срещи, за Спартакиади и др. се обезпечават от СГБ. Тогава спортът – и в частност футболът, са се развивали възходящо.

   България жъне победи на националния футболен отбор в международни срещи с Унгария, Югославия, Румъния и Чехословакия.

   През 1957-ма година се провежда Първата републиканска Спартакиада на глухите в София. На ХІ-те Световни тихи игри в Хелзинкипрез 1961-ва година България участва с голяма група от спортисти и с футболен отбор, който се класира на ІІ-ро място.

   През 1966-та година се сформира Балкански футболен комитет, който постави началото на Балканиадите по футбол. В последващите 5 балканиади България печели едно І-во място, три ІІ-ри места и един път ІІІ място.

   Спортните клубове се развиват и на хоризонтален принцип като има регистрирани спортни клубове в 12 секции (във всички районни организации). И всичко това бе така до 1993-та година, защото –през 1994-та година спортната дейност премина под ръководството на новоучредената Спортна организация на глухите при Министерството на физическата култура и спорта. За съжаление в следващите няколко години те не пожелаха да развиват футбола на голям терен България. Поради икономически причини.

   Благодарение на г-н Йоло Георгиев, който единствен в България се грижи за футбола на голям терен, футболът е факт и до днес. С неговия неуморен труд, усилия и умения, той успява да развива активно в годините този любим спорт на слухоувредените. С неговите лични качества успява да обедини осем клубни отбора и заедно да се борят за бъдещето на футбола. Той доказва своята загриженост като – През 2006-та година г. регистрира нова организация наречена „Футболен съюз на глухите в България” Ето спечелените и отлично ръководени проекти на организацията.

   През 2007ма година например с изключителната инициативност на Йоло Георгиев се проведе - Първия национален турнир по футбол на открито игрище /стадион/  за хора с увреден слух.

   Тогава, на 12 май 2008 г.  в гр. София бе организиран първия по рода си в най-новата история на България - Национален турнир по футбол на открито игрище (стадион) за хора с увреден слух. В мероприятието взеха участие повече от 160 човека - като преки участници, и над 700 човека – публика. Турнирът се превърна в празник на духа и спорта.

   През 2007-ма година ФСБ гостува в Солун – на 24, 25 и 26-ти май.

   През 2007-ма година - на 25 март, СФГБ проведе Общо събрание на сдружението.

   Главна цел тогава бе създаването и укрепването на национална мрежа от футболни отбори на хора с увреден слух. В рамките на 18 месеца бе направена актуална картотека на футболистите с увреден слух в 6 града.

   Основните резултати, постигнати на това Общо събрание тогава бяха официално регистрираните - 6 районни спортни клубове в София, в Стара Загора, Шумен, Плевен, Ямбол и Пловдив. На Общото събрание на сдружението, взеха участие повече от 130 члена.

   На 11 и 12 май 2008-ма година г. в град София бе проведено Републиканско първенство по футбол.

  Вторият  Национален турнир по футбол за хора с увреден слух се проведе през септември - октомври 2008 година отново в София.   

   Проектът бе озаглавен „Развитие на национална мрежа от футболни отбори на хора с увреден слух” и основната му цел беше да укрепи националната мрежа на футболни отбори. Постигнати основни резултати са официално регистрираните – 6 районни спортни клубове в София, Стара Загора, Шумен, Плевен, Ямбол и Пловдив. На Общото събрание на сдружението, проведено на 25.03.2008 година г. взеха участие повече от 130 члена. В рамките на тези 18 месеца е направена актуална картотека на футболистите с увреден слух в 6–те града.

   Турнирът се проведе 10-11 май 2008 г. , отново в град София.

„Футболен съюз на глухите в България” отново бе водещ в планирането и изпълнението на проекта.  Тогава СГБ оформи необходимите средства за реализирането му, като първо отпусна безвъзмездно 10. хил. лв.

   Проект  номер 3  бе с името ,,Републиканско първенство” и финансиран от 2008 АХУ.

   Основната цел на проекта бе организирането и провеждането на турнир по футбол на открито игрище (стадион) за хора с увреден слух. Турнирът се проведе септември - октомври 2008, отново в град София. Организацията е водеща в планирането и изпълнението на дейностите по проекта.

   Четвъртият успешен проект е Третият Национален турнир по футбол за хора с увреден слух  се проведе през ноември 2008-ма година. Той бе част от проект, финансиран по програма Грант – М тел. Тогава участваха 8 отбора, с повече от 160 членове и над 700 души публика.

   От своето създаване през 2006-та година ФСГБ работи за възстановяването на футболното първенство на открит терен в страната, чрез съставяне на футболен календар. Проведени към настоящия момент са 4 национални футболни турнира:

   През 2007 г. 1-ви Национален футболен турнир - с участието на 6 отбора;. През 2008 г., на 5, 6 и 7 септември се проведе приятелски футболен турнир в Старозагорски минерални бани с осем отбора от районните организации на глухите от градовете Русе, Варна, Пловдив и София, Ямбол, Шумен, Стара Загора и Плевен, Бяха раздадени купи за I-во, II-ро и III-то място, а също така и грамоти за най-добрите играчи и много награди.

   През  2008 г. 2-ри Национален футболен турнир през месец май с участието на 8 отбора, а  през септември и октомври - Републиканско първенство по проект към АХУ и през ноември - 3-ти Национален футболен турнир с участието на 8 отбора по проект към М-Тел;

   През 2009 г. и 2010 г. бяха проведени две Балканcки срещи. ФСГБ гостува в Македония на 11,12 и 13 април 2009 г. и върна домакинството на 10, 11 и 12 април 2010 г. на български терен на стадион “Славия” в България;

   През 2011 г. на 17, 18 и 19 юни беше проведена приятелска футболна среща в Скопие. В същата година на 14 октомври бяха  проведени две мероприятия едновременно  75-годишния  юбилей на футболен клуб на глухите „Урбих” - София 1936г. (самофинансиран) и 5-годишния юбилей на Футболен съюз на глухите в България, където бяха проведени 14 футболни срещи, също така и международен турнир с участието на Румъния, Македония и Гърция. По случай юбилеите беше организирана за първи път голяма изложба, на която бяха изложени много фотографски снимки, екипи, купи и други експонати от основаването на клуба „Урбих”-София 1936г.

   През 2012 г. и 2013 г. традиционно се провеждаха срещи на 8 осемте клуба. На 5, 6 и 7 септември 2014 г. Национален туристически събор на СГБ в гр. Доспат се проведе футболен турнир с четири отбора от районните организации на глухите от градовете Ст. Загора, Ямбол, Шумен, Плевен, Русе, Варна, Пловдив и София. Бяха раздадени купи за I-во, II-ро и III-то място, а също така и грамоти за най-добрите играчи.

    През 2016 г. на 21-26 март в София, футболни срещи, също така и международен турнир с участието на  „Балкани - Африка”   За първи път срещи между България, Гърция, Румъния, Сърбия, Турция, Египет, Алжир, Палестина, Тунис и  Мароко.

   В рамките на своята история ФСГБ има регистрирани осем клона, което улеснява реализацията по проекта. Такава координация е вече правена при осъществяване на предишни прояви от подобен характер.

   Съществуват създадени отношения с административните екипи на отделните стадиони и професионални отбори с Българския футболен съюз и общинските ръководства. Ето и клубовете:

Футболен клуб на глухите „Берое”гр. Стара Загора, седалище Стара Загора

Футболен клуб на глухите „Шумен”гр. Шумен,  седалище Шумен

Футболен клуб на глухите „Спартак” гр. Плевен,  седалище Плевен

Футболен клуб на глухите „Пловдив” гр. Пловдив, седалище Пловдив

Футболен клуб на глухите „Тунджа” гр. Ямбол, седалище Ямбол

Футболен клуб на глухите „Тих Дунав”гр. Русе, седалище Русе

Футболен клуб на глухите „Черно море”гр. Варна, седалище Варна

Футболен клуб на глухите „Урбих” - София”гр. София, седалище София

 

СОФИЯ

ФУТБОЛЪТ ЗА ГЛУХИ В ДНЕШНИ ДНИ

 Днешното Сдружение “Футболен съюз на глухите в България” е регистрирано на 08 септември 2006 година, под ФД № 10133 към Софийски градски съд като „Футболен клуб на глухите в България” като продължение на дейността на неговия предшественик клуб „Урбих” и веднага след своята регистрация започва ефективна дейност. На 17 юли 2008 г. с решение N:5 на Софийски градски съд се преименува на „Футболен съюз на глухите в България”, като вписва промяна в целите и средствата за тяхното постигане, описани по долу. За председател на Футболен съюз на глухите в България е избран г-н  Йоло Георгиев, който сам инициира създаването след толкова години на футболното поприще.

   ФСГБ има да цел да насочва и координира дейността по реализиране на съвременни форми за подобряване на физическа дееспособност на лицата с увреден слух и да насърчава тяхната интеграция в обществото като равнопоставени личности. В тази връзка той осъществява и обезпечава подготовката и участието на отбори на клуба в спортни състезания в страната, в първенствата на държавния спортен календар на БСФГ в страната и чужбина.

   В своята цялостна дейност ФСГБ осъществява спазване на слуховия контрол съгласно изискванията на БСФГ, БФС и МФВС. Не на последно място, чрез своята дейност на национално ниво сдружението подпомага реализацията на социалната политика на държавата и общините, както и социалната интеграция и личностната реализация на хората с увреден слух чрез физическо възпитание и спорт. Работи за равнопоставеността, личностното развитие и социална реализация на младите хора в неравностойно положение, чрез развитие на неформалното образование и спортна дейност.

Основните дейности

   Дейността на сдружението е насочена към физическото възпитание на лицата с увреден слух, към тяхната социална интеграция и личностна реализация в обществото. В тази връзка  сдружението организира регионални и национални спортни изяви и любителско упражняване на състезания за лица с увреден слух.

   ФСГБ осъществява дейността си в тясно сътрудничество и взаимодействие с Българската спортна федерация за глухите и българските спортни клубове, чрез създаване на местни отбори по футбол, провеждане на футболни мачове, тренировъчни лагери и публични мероприятия за издигане на равнището на спортното майсторство. Организиране на национални и международни срещи, форуми, симпозиуми, конференции, семинари, образователни и спортни мероприятия, лектории и демонстрационни състезания. Разработване и управление на програми за търсене, стимулиране и развитие на млади таланти в областта на спорта. Размяна на посещения, организация на международни лагери и пътувания с цел обмяна на опит, учене чрез преживяване. Организиране и провеждане на комуникационни и други програми за застъпничество при утвърждаването на спорта като средство за социално включване. Извършване на спортна, образователна, туристическа, информационна, рекламна, изложбена дейност, както и всяка друга допълнителна стопанска дейност, не забранена от закона.

Дейности, насочени към подпомагане на лица с увреждания

Всички дейности на сдружението са насочени към подпомагане на лица с увреждания, и в частност – към лица с увреден слух. Те включват:

- изготвяне и реализиране на вътрешен спортен календар;

- откриване на районни спортни клубове във всички районни организации;

- създаване на картотека на футболистите с увреден слух;

- участие в спортните инициативи и мероприятия на Българската спортна организация на глухите;

- изграждане и стопанисване на материалната база и спортни съоръжения.

   Така Футболен съюз на глухите в България на собствени разноски успя през 2007 г. да гостува в Солун на 24, 25 и 26-ти май.

   През 2009 г. и 2010 г. бяха проведени две Балканcки срещи.

   ФСГБ гостува в Македония от 11, 12 и 13-ти април 2009 г. и върна домакинството на 10, 11 и 12-ти април 2010 г.  на български терен на стадион “Славия”  в България.

   През 2011 г. на 17, 18 и 19 юни беше проведена приятелска футболна среща в Скопие.

 

ФУТБОЛ В ФСГБ – ТОВА Е ЙОЛО ГЕОРГИЕВ

   Нека ви запознаем с една емблематична за българския футбол за глухи, фигура. Това е господин Йоло Георгиев.

   Председател на футболният съюз на глухите в България и на футболен клуб на глуxите„Урбих”- София 1936г. За него може да се разкаже много, но ние ще се опитаме да ви го представим с неговите изяви като главен инициатор за възобновяването на големия футбол като любим спорт на глухите хора. Целият архив за неговата спортна дейност може да се проследи и в броевете на в. „Тишина’’, но ние днес ви го представяме като цялостна дейност.

   Още 11 годишен той се включва активно във футболния спорт.         

През 1988 г. на 15 годишна възраст го приемат за нападател във футболния клуб на глухите младежи „Урбих” - София 1936г.

   През 1989 г. пък го включват и в националния отбор на Съюз на глухите в България, където на първото младежко първенство по футбол отборът печели златен медал.

  През 1990 г. го избират за най-добър глух футболист на България за годината. Като състезател в националния отбор взима участие в европейското първенство по футбол в Гърция, България, Русия и Германия проведено през същата година. А на Републикански шампионат за глухи.

   През 1991 г., в гр. Приморско, където участват отбори на Русия, България, Полша, Унгария и Чехия, българският отбор където играе Йоло Георгиев се класира на второ място с сребърен медал.

   През 1992 г., в Балканско първенство по футбол за глухи, отборът пак с негово участие се класира  на първо място със златен медал.

   През 1993 г., когато България е домакин на XVII-те Световни тихи летни игри на глухите, Йоло Георгиев се включва в състава на Hационалните отбори по футбол, където се класира на шесто място.

   През 1996 г. на световното първенство по лека атлетика за глухи в гр. Ерфурт, Германия, където участват спортисти от 36 държави, той участва като състезател по гладко бягане на 4 х 100  м. и се класира на трето място.

   През знаменитата 1999 г., той е първият и единствен глух футболист, включен в състава на чуващите футболисти, които участват в контролата на Аматьорската лига и с него влизат във „В група”.

Голмайстор е на много републикански и международни срещи по футбол.

   През следващите години до 2003 г., участва заедно с чуващи футболисти общо в 13 срещи по футбол в Казичене, Долна Баня и Левски.

   Като спортист по лека атлетика той участва и в европейското първенство за глухи в зала проведено

   През 2004 г.   участва  в Европейското първенство по лека атлетика за глухи в зала, където той се представя в дисциплината гладко бягане 4 х 100 м.Успява да се класира на 6 място.

   След тези успехи се амбицира и започва да учи в Националната спортна академия, в треньорската школа по футбол, от където има квалификацията учител-треньор по футбол - През 2005 г. и подновена

   През 2011 г. Мечтата му е футболният съюз на глухите да не прекъсва дейност и да продължи изграждането на футболният спорт сред глухите младежи у нас. Той е единственият активен футболист, който става Председател на „Футболен съюз на глухите в България” и Футболен клуб на глухите „Урбих”- София 1936 г. и като такъв успява да печели проекти и да намира спонсори в името на футболния спорт за глухи.

Сам за себе си Г-н Йоло Георгиев казва:

   Отдадох целия си живот на футбола за глухи и съм единственият в България, който се занимава целенасочено само с това да възродя славното минало на футболните клубове на спортистите с проблеми на слуха.

   Вече петнадесет години работя безвъзмездно, защото знам, че футбола за глухи не трябва да се забрави и за това ще се боря и ще продължавам да се боря до край!

   

В момента има 213  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - ФУТБОЛЕН СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ